Fauna

Fauna

Zwierzęta Zielonego Lasu

Specyficzne gatunki zwierząt związane z buczynami to ptaki charakterystyczne dla tego typu lasu: bardzo rzadki gołąb siniak, zasiedlający dziuple po dzięciole czarnym oraz muchołówka mała zasiedlająca niższe partie lasu.

Wśród gadów najciekawszym gatunkiem jest żmija zygzakowata, natomiast wśród płazów kumak nizinny, rzekotka drzewna i traszka górska. Zestaw dużych ssaków jest typowy dla lubuskich lasów. Można tu spotkać sarnę, jelenia, dzika, lisa, ale również borsuka, a w zbiornikach na południu żyje wydra. Na obrzeżach Zielonego Lasu w okolicach Mirostowic i Olbrachtowa były obserwowane łosie.


Dr Marek Maciantowicz

Interreg