Łuk Mużakowa

Łuk Mużakowa

Łuk Mużakowa uznawany jest za jedną z najpiękniej ukształtowanych spiętrzonych moren czołowych Europy Środkowej. Charakterystyczna forma podkowy powstała przed ok. 340.000 laty, kiedy z pokrywającej w tamtym czasie połowę Europy ogromnego lądolodu wypływał „Lodowiec Mużakowski“. Napór lodu zdeformował podłoże aż do głębokości 300 m i pofałdował poziomą warstwową strukturę, złożoną z piasków, żwirów, glin i węgla brunatnego. Na przedpolu lodowca masy skał okruchowych spiętrzyły się, tworząc morenę końcową wznoszącą się ok. 150 m ponad powierzchnię terenu.

Lądolód młodszej epoki lodowcowej wyrównał wał do jego dzisiejszej wysokości. Wzniesieniami o ciekawych formach są na przykład Hohe Berg (Wysoka Góra) w pobliżu Döbern (183 m), Drachenberge (Smocze Góry) koło Krauschwitz (163 m) i po polskiej stronie.

Łuk Mużakowa obejmuje w polskiej części powierzchnię około 183,9 km2. Na Wschód od Nysy rozciąga się on przez Brody, Tuplice i Trzebiel na północy aż do Łęknicy na południu Województwa Lubuskiego. Znajduje się on pod ochroną jako Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa. 


Jednostka odpowiedzialna za zawartość: Geschäftsstelle Geopark Muskauer Faltenbogen
Oprawa kartografczna: Jacek Koźma za zgodą LMBV mbH (dane wód gruntowych z marca 2013) oraz spółki Vattenfall Europe Mining GmbH (dane kopalni odkrywkowych z grudnia 2012)
Projekt: ENOmedia, Entwicklungsgesellschaft NOL mbH
Zdjęcia: Biuro Geoparku • Koźma • Radke


 

Interreg