Cmentarz górników

Cmentarz górników

Od XIX w. do połowy lat 60 XX w. w okolicach Żar prowadzono intensywną eksploatację węgla brunatnego. Eksploatowano węgiel metodami: podziemną i odkrywkową.

W otaczających lasach można spotkać ślady po szybach upadowych, sortowniach, brykietowni czy też elektrowni. W tym miejscu jeden z ostatnich właścicieli przedwojennych kopalń oraz elektrowni w Łazowie postanowił wybudować sobie mauzoleum oraz cmentarz dla swoich górników przez co stworzył niewielki park.

Żródło: https://www.facebook.com/zarydawniejidzis

Dzięki węglowi brunatnemu i elektryczności produkowanej z tego węgla w Żarach na początku XX w. mógł rozwijać się szybko nowoczesny przemysł włókienniczy oraz znacząco podniósł się poziom życia mieszkańców.


Interreg