Projekt

„Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weißwasser”.


Elementy projektu:

1. Parking „Syrena”

 • Duży parking dla samochodów osobowych
 • 12 tablic turystyczno-informacyjnych

2. 5 małych parkingów turystycznych przy drogach wjazdowych do miasta

Na każdym z parkingów znajduje się po 6 tablic turystyczno-informacyjnych, ławka i 3 miejsca parkingowe.

 • ul. Serbska
 • ul. Piastowska
 • ul. Zielonogórska
 • ul. Żagańska
 • Przy wjeździe do Olbrachtowa

3. Tablice na dworcu PKP

W poniższej galerii znajdziesz fotografie z realizacji.

4. Wydawnictwa

 • Mapa geologiczna
 • Mapa regionu
 • Folder dot. Zielonego Lasu
 • Broszura dot. Zielonego Lasu

5. Konferencja

Przejrzyj plan konferencji oraz prezentacje.

6. W planach

 • Budowa parkingu dla Camperów na „Syrenie” z całym zapleczem
 • Budowa drogi dojazdowej do centrum kompleksu


Prezentacja multimedialna

Interreg