Młynki i dawne kąpielisko w Seifersdorfie obecnie Kąpilisko ul. Żródlana

Interreg